Historie

SØSTERLOGE NR. 17 SINCERITAS' HISTORIE

Da antallet af søstre og rebekkaindviede brødre i Svendborg var vokset til 12, fandt man i året 1915 tiden inde til at søge oprettet en Rebekkaforening i byen. Foreningens oprettelse blev vedtaget, og dens navn blev YDUN med henblik på, at der var plantet et foryngelsens skud indenfor Ordenen.
I modsætning til de fleste andre Rebekkaforeninger, fik Rebekkaforeningen YDUN lang levetid. Der skulle gå 10 år, inden det store mål om logedannelse var i sigte, og den 19. april 1925 fandt den store højtidelighed sted.
Den nye loges navn blev SINCERITAS, og den kunne begynde sin virksomhed med ikke mindre end 32 medlemmer. Navnet betyder oprigtighed, renhed og blidhed.
I gamle Odd-Fellow blade kan man læse, at Rebekkaforeningen YDUN søndag den 19. april 1925 kl. 16.00 blev institueret som loge af broder Storsire og storlogens øvrige embedsmænd. Kl. 17.15 indvielse af kandidater. Kl. 19.00 soupér i Borgerforeningens lokaler á 6,00 kr. pr. kuvert. Alle søstre og brødre med ægtefæller var velkomne.
Ved denne højtidelighed var der samlet 100 søstre og brødre i Borgerforeningens guldsal, taler og sange vekslede på fornøjelig og festlig måde, og aftenen sluttede med en svingom.
Tilbage i de gamle protokoller kan læses, at man brugte søster eller bror og så efternavnet. Dengang, i 1928, var der allerede indsamling til De blindes julelys.
I anledning af Loge nr. 29 Sct. Nicolai’s 40 års jubilæum gav søstrene en dirigentklokke, et flag samt et ur til selskabslokalerne.
Ved en indsamling i 1940 blev der afsendt 90 stykker børnetøj til Finland igennem Røde Kors.
Den 1. marts 1940 holdt man møde på Wandall’s hotel på grund af brændselssituationen.
Allerede i 1941 var der damer i Rudkøbing, der viste interesse for at blive optaget i Loge nr. 17 SINCERITAS. September 1945 blev de nuværende mødetidspunkter fastsat til den 2. og 4. onsdag i måneden. 
April 1948 blev følgende vers sunget første gang i logen, skrevet af søster overmester Karen Overgaard. - Hvide lilje – blomst du skære glad jeg dig på mit bryst vil bære- ranke blomst med himmelstræben hør den bøn jeg har på læben:

Når jeg endt har mine dage
og du lægges her tilbage
lad din dragt uplettet være
lad mig bære dig med ære. 

 

April 1963 blev det besluttet at strikke og sy til grønlandske børn og hvert år i december måned, blev der sendt børnetøj til grønlandske børnehjem. Den sidste gang var i 1975. Derefter blev de 3 gamle symaskiner solgt på en auktion for 205,00 kr., og pengene blev indsat på jubilæumskontoen, en konto som hver søster betalte 2,00 kr. til hver måned. Dette beløb steg dog senere. Protokollen var håndskrevet indtil 1974.
I anledning af logens 50 års jubilæum i 1975 blev der fremstillet en lille jubilæumsplatte, som lå som gave ved hver kuvert ved festmiddagen. Festen blev, som også 25 års jubilæet, holdt i Borgerforeningens lokaler. I talen for logen denne aften blev udtalt, at Rebekkaloge SINCERITAS har placeret sig i vort samfund, i sin by og er blevet respekteret i byen.
Den 17 februar 1977, meddelte de søstre, som kom fra Fåborg, at man var rede til at danne en Rebekkaforening, idet der nu var 15 søstre fra Fåborg.
I 1979 og 1980 holdt logen julebazar med overskud på 15.000,00 kr. og 8.000,00 kr., som henholdsvis blev doneret til handicaplejren ”Lyngsbo” og indkøb af en tandemcykel til svagtseende.
Logemødet den 9. april 1980 blev derefter en mærkedag i vor loges historie, da dette møde var sidste gang at søstrene fra Fåborg var medlemmer af loge nr. 17 SINCERITAS.
Lørdag den 19. april 1980 nåede de deres længe tilstræbte mål – at blive institueret som søsterloge nr. 73 Karen Brahe i Fåborg. Søsterloge nr. 17 SINCERITAS er hermed for første gang blevet moderloge. I alt 30 søstre blev overflyttet ved denne lejlighed.
Den 14. april 1993 blev 5 damer fra Rudkøbing indviet i søsterloge nr. 17 SINCERITAS, og dermed blev det første kim lagt til en ny søsterloge i Rudkøbing. 

1. januar 1998 er der indgået en samarbejdsaftale om bygningens vedligeholdelse logerne imellem.
For at opfylde punktet ”til bedste for Ordenen” besluttede man i 1998 at indføre en stafet på den måde, at ”Liljen” skal vandre mellem de søstre, der frivilligt vil fremkomme med et indlæg i logesalen. I 2000 modtog logen en ny gæstebog syet med logens logo på omslaget. Søster overmester Anne-Lise Flintegaard havde udført arbejdet og doneret gæstebogen.
I anledning af Logens 75 års stiftelsesdag, blev der den 29. april 2000 afholdt festloge. Der blev i den anledning udarbejdet et flot festskrift af 5 søstre. Fotogalleriet med billeder af logens søstre blev i 2001 udvidet, og billederne kom i nye rammer. I 2002 besluttede man at fremstille en billedmappe i lommebogsformat med alle søstre og deres data. Mappen føres løbende ajour.
I 2002 blev der nedsat et kulturudvalg, som stadig fungerer med løbende tiltag til glæde for søstrene.
Søsterloge nr. 17 SINCERITAS kom i 2003 på internettet, og hermed holdt den moderne teknologi sit indtog.
Den 30. juni 2003 var det 125 år siden Odd Fellow Ordenen blev stiftet i Danmark, og den 10. september 2003 afholdt søsterloge nr. 17 SINCERITAS festloge i samarbejde med loge nr. 29 Sct. Nicolai. I logesalen var stolene fordelt med begge loger repræsenteret. Jubilæumstalen blev holdt af broder Heine Jensen. Ved samme lejlighed fik SINCERITAS overrakt et smukt relief med Rebecca af broder Robert Hesselberg til minde om vores afdøde søster Ingeborg Hesselberg. Sinceritas var herefter vært ved et traktement i det selskabelige.
I perioden 2005 – 2007 blev der optaget mange nye søstre idet der blev arbejdet målrettet mod at oprette en ny loge i Rudkøbing. Den 18. april var det sidste møde med søstrene fra Langeland. Den 1. maj 2007 blev søsterloge nr. 91 Constance institueret med 30 søstre, og endnu en mærkedag kunne noteres i historien. SINCERITAS blev endnu engang moderloge, og allerede den 21. november blev Odd Fellow foreningen Eleonora institueret. Hermed var endnu et frø lagt til dannelse af en ny loge.
I foråret 2008 donerede Logen 10.000,00 kr. til Odd Fellow Projekt 2007 – 2009. Pengene var indsamlet ved gåture samt fra restaurationens kasse.
Gennem alle årene har der været et godt samarbejde med brødrene i loge nr. 29 Sct. Nicolai med mange besøg i hinandens loger. 13. maj 2009 var sidste logemøde med søstrene fra foreningen Eleonora.
For allerede onsdag den 2. september 2009, knap 2 år efter at foreningen var blevet dannet, blev der afholdt instituering for søsterloge nr. 94 Eleonora med 35 søstre. Vi er nu moderloger for 3 loger. 

Så nu er der 3 loger under samme tag, og en ny aftale med broderloge nr. 29 Sct. Nicolai skulle træde i kraft. Den fik navnet ”Hovedaftale for Odd Fellow Logerne i Svendborg.” og den blev godkendt af Storlogen den 3. marts 2010. Og fordi der pludselig skulle være plads til en loge mere, tilbød vores loge at flytte vores Arkiv, så søsterloge nr. 94 Eleonora kunne få et Inspektørum og et Arkiv. Der blev ryddet op, sorteret og smidt væk, og fra februar 2010 fik vi Inspektørrum og Arkiv samlet i det forhenværende Inspektørum. Den 14. april 2010 havde vores loge en fantastisk aften, en søster skulle tildeles sit 25 års hæderstegn, og vi havde besøg af søstre fra ikke mindre end 10 loger, der var med til at gøre aftenen særdeles højtidelig og festlig for den jubilerende søster og alle vi øvrige søstre. Vor loge fik udarbejdet nye ”Særlige Love” i løbet af 2010, og de blev vedtaget ved et møde den 9. marts 2011 og godkendt af Storlogen den 9. september 2011. Der er stadig et godt samarbejde logerne imellem, men nu skiftes vi hvert tredje år til at komme på logebesøg hos hinanden og til at holde fælles Nytårsloge. 

Tre af vore søstre fik tildelt 25 års Hæderstegn og i det selskabelige var der underholdning af søster Trine Langhoff og broder Jørgen Esbech. En søster fik 50 års Hæderstegn, og denne aften var der underholdning i det selskabelige af broder Per Abildskov.

Logen var på to sommerudflugter. Den ene i maj 2011 til Tranekær Slot på Langeland med efterfølgende middag på Skipperkroen, Thurø, og den anden i 2012 til GL. Helnæs med efterfølgende spisning ligeledes på Skipperkroen. 

I februar 2011 havde logen ”debataften” i det selskabelige om ”holdninger og værdier”.

I september 2011 havde Kulturudvalget arrangeret en sensommerudflugt med bus til Odd Fellow Palæet i København med fin rundvisning i palæet. Efterfølgende fortsatte turen til Louisiana Museet i Humlebæk.

I oktober besøgte vor loge – sammen med broderloge nr. 29 Sct. Nicolai – søsterloge nr. 94 Eleonora; i april 2012 besøgte vi søsterloge nr. 81 Gratia i Næstved og i oktober 2012 besøgte vi søsterloge nr. 13 Fidelitas i Nyborg. Det er altid dejlig med besøg i andre loger.

Logen havde besøg af Landsforeningen og Ungdomsforeningen ”Fremtiden” – repræsenteret af Carl Åge Hald og Louise Rahbek – der fortalte om foreningens arbejde.

I januar 2011 fornøjede søster Anne-Grete Overgaard os med sin ”Gitte-monolog”, og i april holdt Jytte Meinertsen, København, et foredrag med billeder om spændende jagt i Afrika..

Den 12. september holdt søster deputeret storsire Ilse Kristoffersen en mindetale om vor afdøde søster deputeret storsire Hanne Steffensen.

Den 26. september 2012 blev søster storrepræsentant Inge Rahbek udnævnt til Distriktsdeputeret Storsire for Distrikt 6, Fyn. Udnævnelsen blev foretaget af broder storsire Erling Stenholdt Poulsen. Søster deputeret storsire Ilse Kristoffersen og søster stormarskal Jytte Muxoll Frydenlund deltog i denne festaften, og yderligere 7 loger deltog.

Sponsorat fra søster Hanne Brix til ”kreering” af fine nye dragter til logens gradearbejde med stor hjælp fra søster Alice Kirkeby fra søsterloge nr. 94 Eleonora.

Som det kan ses af ovenstående foregik der mange fine og gode aktiviteter i logen i dette tidsrum.

Der har været mange udfordringer i perioden, men det har heldigvis også givet mange glæder. 

2013 blev et horribelt år for vor loge, idet i alt 12 søstre valgte at melde sig ud pga. en meget ulykkelig sag, som ikke havde noget med vores egen loge at gøre – dog var den en skamplet for vor Orden.

2014 meldte yderligere 2 søstre sig ud af samme grund.

Inden opstart af den nye loge-termin i efteråret 2013, samledes valgte som udnævnte embedsmænd til en komsammen for at vise, at det nu gjaldt at stå sammen og komme videre.

Denne komsammen, at mødes sidst i august måned med de valgte og udnævnte embedsmænd – og dermed dem, der bærer ansvaret for, at logen fungerer, har vist sig at være en god ide, som nu er blevet til en tradition.

Det er godt med traditioner, og dem har vi heldigvis en del af i vor loge f.eks. traditionen med afholdelse af fælles Nytårsloge som igennem alle årene er blevet afholdt den 1. januar kl. 12.00. 

Desværre har det med tiden vist sig, at der blev færre og færre deltagere til dette arrangement, hvilket ikke stod i noget forhold til det forarbejde, der ligger i at afholde Nytårsloge. 

På dette område måtte nytænkning til, idet vi ønskede at flytte Nytårslogen til den 1. søndag i januar. Da det blev vores tur til at arrangere Nytårsloge 2015, blev den så for første gang afholdt 1. søndag i januar (4. januar 2015). Det viste sig at være en god beslutning, idet rigtig mange deltog. 

Af nye tiltag har vi også forsøgt os med foredrag på ikke loge aftener, hvilket vi også har succes med.

Andre tiltag: 

Ta`en veninde med aften, hvor der i logesalen gives en kort orientering om, hvad logen står for. Aftenen afsluttes i det selskabelige med et let traktement og lidt underholdning – og mulighed for at stille spørgsmål. 

Julemarked: Vores humanitære udvalg, som står for vores julemarked yder både før og under afvikling af dette arrangement en hel fantastisk indsats – godt hjulpet af de øvrige søstre. Julemarkedet er bl.a. også et godt tiltag for at synliggøre os i lokalsamfundet. Også ved denne lejlighed vises vor logesal frem for interesserede besøgende. 

Overskuddet fra vores julemarked går ubeskåret til humanitært arbejde i lokalområdet. Der uddeles ca. 20.000,- kr. hvert år ved juletid.

 Den 19. april 2015 kunne vor loge fejre 90 års Stiftelsesdag, hvilket blev markeret på behørig vis.

Stiftelsesdagen blev markeret/fejret lørdag den 25. april – med overrækkelse af donationer 

 om formiddagen og efterfølgende reception, afholdelse af festloge om eftermiddagen og festmiddag om aftenen med ca. 80 deltagere.   

Følgende lokalafdelinger fik overrakt en donation på hver kr. 10.000,-; 

Kræftens bekæmpelse, Hjerteforeningen, Gigtforeningen og Kontakt mellem mennesker. I alt doneredes kr. 40.000,- til velgørende formål.

 En dejlig, højtidelig og minderig dag for os i loge nr. 17 Sinceritas -  og en god afslutning på en overmesters embedsperiode. 

Logen fik indviet 3 søstre og 2 søster fik 25 års Hæderstegn.

Desværre havde logen en afgang på 7 søstre, blandt andre søster Anna Margrethe Jørgensen, som nåede at få 50 års Hæderstegn, søsteren blev indviet 24. januar 1962.

Logen havde 2 sommerudflugter. Den ene i maj 2015 til Humlemagasinet med efterfølgende middag på Brobyværk Kro hos søster Anne Lise Jørgensen. I maj måned 2016 besøgte vi kunstmuseet Clay og havde middag samme sted som i 2015.

November 2015 var 30 søstre på virksomhedsbesøg på Sct. Nicolai Apotek.

November 2015 og 2016 julemarked arrangeret af Humanitærudvalget. Overskud pr. år: 2015: 17.259,00 kr. og 2016: 26.450,00 kr.

Januar 2016 ordensindlæg ved søster deputeret storsire Ilse Kristoffersen.

Marts 2016 havde vi ”Yngre Søsters Aften”, og i det selskabelige fortalte Pia Ullehus fra Rottefældeteateret om, hvordan Rottefælderevyen bliver til.

Marts 2016 fik logen vakance i sekretærembedet.

April 2016 ”Aften for søstre med Hæderstegn”, 11 søstre med Hæderstegn deltog.

April 2016 havde Kulturudvalget arrangeret en debataften i det selskabelige med temaet; ”Hvorfor søgte du ind i logen og fik du indfriet dine forventninger?”

Embedsmændene lavede handlingsplan for Sinceritas 2015-2017. Emne: Ny vision.

Oktober 2016 var 30 søstre på logebesøg i søsterloge nr. 73 Karen Brahe i Fåborg.

Oktober 2016 afholdt vi et informationsmøde med titlen ”Tag en veninde med aften”. Der deltog 12 ”veninder”, og overmester, undermester og storrepræsentant ledede mødet.

Vores loge har stadig et godt samarbejde med søsterloge nr. 94 Eleonora og broderloge nr. 29 Sct. Nicolai. Vi besøger hinanden skiftevis hvert år og holder Nytårsloge på skift.