Onsdag den 9. oktober 2019 kl. 19:00

Arbejdsmøde.

Beretning fra udvalgene.

Referat fra Halvårs- og Distriktsudvalgsmøder.

Indvielse. L.K.

Onsdag den 23. oktober 2019 kl. 19:00

"Alle søstres dag", Nonnebakken 1, Odense.

Kørsel efter aftale.

Onsdag den 13. november 2019 kl. 19:00

Arbejdsmøde.

Fremlæggelse af budget.

Tildeling af 25-års Hæderstegn til 3 søstre.

L.K.

Lørdag den 23. november 2019

23. og 24. 

Julemarked - nærmere herom senere.

Onsdag den 27. november 2019

Arbejdsmøde.

Godkendelse af budget.

Besøg af broderloge nr. 29 Sct. Nicolai.

Onsdag den 11. december 2019 kl. 19:00

Arbejdsmøde.

Julestemning med gæster.